Создать сайт
Понравился? Нажмите -
@ADVMAKER@

 

 

Плачет

 

Ба пеши ру факат руи ту бинам.
Факат ёди ту ояд бар сари ман.
Дарин мулки калон хар чо,ки боши,
Сурогат мекунам эй ОМИНАИ ман.

*********************************************

Азизи ман агар дори ба сар хуш.
Макун ту харгиз маро фаромуш 

********************************************* 

Бахорамро зимистон карда рафти.
Хаётамро шабистон карда рафти.
Хаётам бо ту буд ширину Тахмина
Чаро онро гамистон карда рафти.

*********************************************** 

Я люблю тебя так, что не в силах скрывать
И хочу тебя я поскорее обнять,
Целовать тебя нежно всё время хочу,
Я горячее сердце твоё проглочу!
Я люблю тебя так, как никто не любил,
И я знаю, меня ты совсем не забыл!
И когда-нибудь, может, мы встретимся вновь
И вернется счастливая наша любовь! 

 ************************************************

 То дарин дунё,ки хастам интизорат мешавам.
Бо хама бегонагият боз чонат мешавам.
Хар дарду манзамат ояд дар бахори зиндаги,
Бар сарам резад чу борон интизорат мешавам.

*****************************************************

 Мерави аз назди ман бо чашми пурнам.
Намеарзад азизам калби пургам.
Чаро сузи ту аз дарди чудойи,
Чудойи ёри чон такдири одам.

*****************************************************

Ту рафти аз назди ман хайр нагуфти.
Ту карди танхову зорам хайр нагуфти.
Бароям in jahon хаст тангу торик,
Ту карди парешонам охир хайр нагуфти. 

*****************************************************

Шудам пазмони овозат,
Вале карди ту хомуши.
Шудам мухточи хатхоят,
Вале аз ма Фаромуши.. 

***************************************************** 

 Зи ишки ОМИНА чуш дорад дилам. 
 Ба харфи ОМИНА гуш дорад дилам. 
ОМИНАРО бинозум маро дар канор, 
 Чу ОМИНА гирифту намуд бахтиёр. 

 Эй ОМИНА чону чахон бар ту фидо. 
Рузу шабу солу мах ба лаб номи худо.  

******************************************************* 

"Вино пить - грех". Подумай, не спеши!

Сам против жизни явно не греши.

В ад посылать из-за вина и женщин?

 Тогда в раю, наверно, ни души.  

 • +++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ё раб, ту чамоли ин махи мехрангез,
Омехтаи ба сумбули амбарбез.
Пас хукм хамекуни Ки бар вай манигар,
Ин хукм чунон бувад Ки кач дору марез.

Бог мой, ты дал красавицам гранатную грудь,
И дал им губы прекрасные как драгоценный изумруд.
Велиш нам после этого не смотреть на них,
Это все равно быть сухим, ныряя в пруд

===================================

Туро ман дуст медорам вале инро немегуям.
Чунон аз ишк месузам,вале инро намегуям.
Ба сони чехраи мохат,ба сони рухи зебоят,
Муносиб шеърхо ёфтам,вале инро намегуям
======================================

Азизи ман биё беморам имшаб
Ситора дар само мешморам имшаб.
Ман ки мурдам зи гам парво надори.
Туро ман бар худо меспорам имшаб.

************************

Туро бар сина чо кардам ба чонам ошно кардам.
Маро аз худ бадар карди худо хофиз.
Ало ай рахнамои дил маро афканда пой бар гил.
Рахи худро дигар карди худо хофиз.

**************************

тарки ёри кардиву ман хамчунон ёрам туро.
Душмани чониву аз чон дусттар дорам туро.
гар ба сад хори чафо озурда сози хотирам.
Хотири нозук ба барги гул наёзорам туро.
*******************************
То ту ба додам мерасй, оxам ба кайвон мерасад,
То ту ба kадрам мерасй, умрам ба поён мерасад.
То ёри роxам мешавй, аз роx берун мешавам,
То мушкил осон мекунй, сад марги осон мерасад.
То ёд меорй зи ман, бе ёд меафтам зи дард,
******************************

МУБОРАК ДОРАМ АКДИ НИКОХАТ.
МУБОРАК ДИЛБАРИ ЗЕБОИ МОХАТ.
МУХАББАТ ГАР ГУНАХ БОШАД АЗИЗАМ.
МУБОРАК БОШАД ИН РУЗИ ГУНОХАТ

*********************************


Пазмони туам, вале ту пазмони дигар.
Курбони туам, вале ту курбони дигар.

Чун ноз кунй, ба чону дил макбулам,
Чонони манй, вале ту аз они дигар.

Бо ёди ту шаб, руз ба фармони туам,
Аммо ту чаро барои фармони дигар?

*******************************


Имшаби ман боз бе огуши ту,
Андар огуши садокат мурд, мурд.
Ишки ман човид бимонад, то абад,
Мехри ту андар хиёнат мурд, мурд.
*****************************
Менависам бар китоби чашми ту.
Бо каламхои нигохи гарми хеш.
Бех зи чонам дусттар дорам туро,
Мефишонам пеши поят калби реш.

***********************


Дар оғӯшат бисӯзон оташи ман,
Ба шарте синаат оташ бидорад.
Магар дар синаат хоҳиши ҷонсӯз,
Бароям ҳар чӣ хоҳам, он чӣ дорад?

*****************************


Ҳуруфи ишқро дар дафтари ғам,
Паси ҳам чида-чида зор гирям.
Намояд нақши руйи ёри саркаш,
Қаламро баҳри ҳадя месупорам.

*****************************


Ҳалқа месозад миёнатро ба шавқ гар ёри ту,
Ёд овар, ҳалқаҳои муйи ту дар гарданам.
Гар бубахшй накҳате дар бистари у аз висол,
Ёд овар, дар чудоиҳо ба фурқат мурданам.

*******************************

Бусаҳои ёр хушкид дар лабонам, бок нест,
Сабз гардад боз рузе бусаҳои дигаре.
Зиндагй бо созҳояш, сузҳое дар бағал,
Аз балое бигзарам, ояд балои дигаре.

**************************

Чашм то барҳам задам, умрам зи сй бигзаштааст,
Гарчй дидам лаззате як, даҳ азоб омад мудом.
Боз ман навмед не, навмед шайтон асту бас,
Роҳи хуршедам бипоям, рузҳо то пайки шом.

*******************************

Синаат болини ман буд, ин ки ин дам бе ман аст,
Инакам, болини ёри дигарат шуд, бок нест.
Боз поён мешавад ин шоми беболиниям,
Чуз Худо дар ин чаҳон аз тухми Одам тоқ нест.

********************************************************

Азизи ман агар дори ба сар хуш.
Макун ту харгиз маро фаромуш

****************************************************

Ту надиди як нигохи хаста дорам,
Ту надонисти дили бишкаста дорам.
Хамчу мурги баста боле дар кафас ман,
Аз фироки ту сарои баста дорам.

*********************************************************

Ту надиди як нигохи хаста дорам,
Ту надонисти дили бишкаста дорам.
Хамчу мурги баста боле дар кафас ман,
Аз фироки ту сарои баста дорам.

***************************************************

Замоне мешави хомуш, маро дигар намечуи,
Замоне мерави охир бари он ёри дилчуе..
Кашида интизорият, нишинам ман шабони тор,
Вале дигар намеои - бари он ёри дилчуи..
На як харфу на овозе, сукути бесару анчом,
Кашам фаред зи хомуши, ки ту дигар намеои!
Дуро ман дуст медоштам, вале афсус, намегуфтам,
Замони роз мечустам, туро бинам ба танхои.
Кунун рафти ба сахрое, бигашти сабзаи боге,
Рабуди гунчаи мехрам, равам ман суи расвои..

...............................................................
Бари он ёри дилчуи, маро дигар намечуи,
Туро ман дуст медоштам, чи суд, дигар намеои.

*********************************************************

Навои ишки мо ночур монад
Чароги бахти мо бенур монад
Надонистем кадри якдигарро
Ду дасти мо бурун аз гур монад.

***************************************************

 Точикдухтар,чи гуна чашмон дори,
Пайваста ба даври у чи мичгон дори.
Чашмат охусту абруят тиру камон,
Сайде паи сайд ба сомон дори.

*********************************************** 

Man Гумон кардам,ки марди лек номард будаи,
Ман гумон кардам,ки поки лек нопок будайи.
Ман гумон кардамки ишкат точ бар сар мешавад,
Зери по карди азизам чун ту номард будаи.

****************************************************

Бие, аз лаби нушат бибусам,
Бари рую баногушат бибусам.
Бие, ки сар ба зонуят гузорам,
Тамоми гуссаамро вогузорам.
Бие, ки то ба огушам бигирам,
Ва аз шоди дар огушат бимирам.
Бие то хандахоятро бубинам,
Чамоли бемисолатро бубинам.
Бие к-аз зулфи ту гулхо бичинам,
Бари боги дилат чанде нишинам.

*****************************************************

Зи ишки МАДИНА чуш дорад дилам.
Ба харфи МАДИНА гуш дорад дилам.
МАДИНАРО бинозум маро дар канор,
Чу МАДИНА гирифту намуд бахтиёр.

Эй МАДИНА чону чахон бар ту фидо.
Рузу шабу солу мах ба лаб номи худо.

**************************************************
 Хумори манзили куи ту дорам.
Умеди дидани руи ту дорам .
Сари андешаам аз руи дастад,
Хумори руи зонуи ту дорам.

**************************************************

Surudi notamomi ман туи ту.
Хаёти бардавоми ман туи ту.
Ба гардуни хаёлам эй азизам,
Хамеша мохи тобонам туи ту.
 *************************************************

Гам махур ошик,ки гамхорат манам. 
In jaxonu on чахон ёрат манам.
Гар надори руз ту парвои ман ,
Шаб биё эй ёри шаб ёрат манам

*********************************************** 

ОМИНА, хусни ту саргарми савдои дилам бошад, 

Азоби мехри ту дар мавчи дареи дилам бошад.

Дигар асло намехохам касеро ман ба гайр аз ту,

Илохо мехри ту огозу анчоми дилам бошад.

Надидам мисли ту зеборухе андар бахори хеш,

Аз ин пас хусни ту зебогули боги дилам бошад. 

************************************************************

Аз согари мухаббат нушида чоми ширин
Андар замину осмон, афсона карди маро
Аз дарси зиндагони омухти дарси хичрон
Эй писари бевафо, фарзона карди маро

*************************************************************

Зи сузи дил хабар дори мухаббат.
Ба чони мо асар дори мухаббат.
Ту аз чашмони ёри хушгили мо,
Ба суи мо назар дори мухаббат.

***********************************************************

Бо сухан кушти маро ту зинда бош.
Хамчун хуршеди сахар тобанда бош.
Хар киро имруз ёраш мекуни,
Дар канораш чун гул арзанда бош.

********************************************************

Бахорамро зимистон карда рафти.
Хаётамро шабистон карда рафти.
Хаётам бо ту буд ширину фарход,
Чаро онро гамистон карда рафти. 

 ******************************************************

Саодатмандиатро хохам эй гул,
Асири хандахоят гардам эй гул.
Дар ин дунеи берахму пурошуб,
Ороми дар нигохат бинам эй гул.
Равон гардида ман суят ба йоде,
Аз он рухсори ту гул чинам эй гул.
Туро андар хаелам парваридам,
Вале бе еду ту гамгинам эй гул.
Азоби хар ду дунест бар сари ман,
Гарибу бенавое гаштам эй гул.
Умеду калби ман бо туст якчой,
Фазои мехри ту парвозам эй гул.
Расад бар ман агар як тори зулфат,
Осмони калби худ бикшоям эй гул.
Навиштам ин суханхо аз аламхо,
Бие боре барам, мемирам эй гул.

****************************************************

Нигохад мекунам нигох надори.
Ошикат манам парво надори.
Ошик ба туйи бепарво шудам,
Дар ishki tu месузаму хабар надори.

***************************************************

Овози туро зи сад чахон мешунавам.
Бо гушу дилу гуши чон мешунавам.
Овози ту гар зи боги гулхо ояд,
Аз байти садои булбулон мешунавам.

**************************************************

Аз куча гузар ман аз барои ту кунам.
Назаро ба чашмони сиёхи ту кунам.
Дидам,ки миёни сад кас нишастаи,
Сад касро салом ман аз барои ту кунам.

*****************************************************

 ........ ........ ........ писари зебо.
Гулхо чинам бароят дар дашту кухо.
Он лаби нуши худододат лаби нуши ту буд,
Лахзати умри ман аз гармии огуши ту буд.
Душ ба души ту аз гуса,ки сад дилхо додам.
Халкайи охи дилам ба ногуши ту буд

*****************************************************

Садои ту садои нозу роз аст,
Ачиб аст, пурнаво аст, хамчу соз аст.
Даво аст бахри дардхо байни шабхо,
Ором аст мисли баргхо дар сахархо.
Равон хамчу дарё дар гулистон,
Аз ин зебогиаш ман гашта хайрон..
 Туро лоик шавад ошик -Юсуф писари Амон

********************************************************

ОМИНА, хусни ту саргарми савдои дилам бошад, 
Тани зебои ту дар мавчи дарёи дилам бошад.. 

********************************************************** 

Ман ба номат борхо шеър гуфтаам,
Умри худро бахри ту бахшидаам.
Номи ту илхомбахши калбхост,
Исми ту андар дилам бинвиштаам.
Сайри гулхо рафтаам бо ёди ту,
Аз сафар бахрат гуле овардаам..

*********************************************************

Маро хар дам хаёле мебарад суят,
Умедам тоза гашт аз мую абруят.
Намедонам чи бошад ин хама орзу,
Илохо баргузида бар ту орзуят.
Сабохи субхи содик оварад пайгом,
Аз он руи хушу аз калби дилчуят.
 Шудаст Юсуф  сармасти суханхоят, 
Хумори гаштааст аз накхати буят. 

***************************************************************

Шабхо туро ёд мекунам.
Сад доду бедод мекунам.
Холам хароб аз дасти ту,
Андар азобаст аз дасти ту

*******************************************************

Ишку армонам биё,дарду дармонам биё.
Шудам хазон ман дар орзуят реза боронам биё.
Кучои muptaloi як нигохат кучои бандаи холи сиёхат,
Бо ,ки хамдам шуди бо,ки нишасти,
Ба сабри шишаи калбам шикасти.
Азизон аз гаму дарди чудои ба чашмонам намонда рушнои.
Гирифторам ба доги гурбату дард,
На ёру хамдаме на ошнойе.. ))))

********************************************************

Ёди ту кунам сари забонам сузад.
Гар сабр кунам тамоми чонам сузад.
Гар сабр кунам сабр наояд ба дил,
МаFзам ба даруни устуFонам сузад

*******************************************************

Чудогиат овоза шуд,дар in чахон afsona шуд.
Кучо шуди ту азизам in dili man sad пора шуд.
Ман зи Fамат беморам,ишки туро дар дил дорам,
Дар ёди руяд рузу шаб,аз дидаам хун меборад.
Мехостам дидори ту,чашмони оташ бори ту.
Мехостам сузам даме,дар оташи гарми ту.

*******************************************************

Хамеша ёди ruyad мекунам ман.
Ту гул хастийу буяд мекунам ман.
Агар сад ёри чони дошта боши,
 Фидойи тори муйад мекунам ман.

********************************************************

Вакти рафтан чои зистан ёди руят мекунам
Бахри дидан бори охир орзуят мекунам
Гар расад рузи киёмат сар бурун орам зи хок
 Бар умеди гуфтугуят чустучуят мекунам

*********************************************************

Ман намегуям ки маро дуст дор
Ман намегуям шав ба рохам интизор
Аз хиёбон то ба чашми одамон
Ман намегуям кадам бар ман гузор.
Номи некуи ту бас бошад маро
 Ёди дилчуи ту бас бошад маро 
Зинда боши гох-гох аз дур хам
Дидани руи ту бас бошад маро 

********************************************************

Гирёну нолон омадам,суят шитобон омадам
Дарди маро дармон набуд, ман суи дармон омадам
Руи базебат во намо, ширин сухан иршо намо
До ёди харду ваъдахо,ман суи чонон омадам
Ман шамъ будам солхо парвона ту бовар намо
Бар махфили ахли назар,чун мохи хубон омадам
Зебо будам,рано буди, ман гул будам шайдо буди
Эй булбули гуёи ман, биншаста армон омадам.

*********************************************************

Азизам ман ба хеч кас дил надодам.
Даруни дидаам манзил надодам.
Хамон шахсе,ки омад ру ба руям,
Сухан додам вале ман дил надодам.

******************************************************

Дуст медорам туро бовар кун.
Лахзайе биншину маро ёд кун.
Гар надори бовари бар ишки ман,
Бар ман нею бар худо бовар кун. 

 ****************************************************

Ты меня не ищи, я исчезла давно
И сквозь сон не зови, не ответит никто
Я лишь легкая тень, что летит на закат
Чтобы встретить рассвет, но никто ей не рад

******************************************************

АГАР КАРДИ ФАРОМУШАМ
БИГИР ЁР ЧУ МАН БОШАД
АГАР ЁБИ ТУ ФАРЗАНДЕ
БИМОН ТО НОМИ МАН БОШАД

******************************************************

Прости за то что я ухожу,
Прости, я больше не приду
Так лучше будет для тебя
Прошу забуть ты про меня

************************************************** 

 •  Тагдири замона маро аз ёр чудо кард.
  Рабудас сабру токат ба занчири бало кард.
  намебастам дили худ бар ишки у,
  У ёри бевафо маро танхо кард
 • ***************************************************
 • Намнами борон чу ёдат кард ёдат мекунам.
  Барги гул чун буйи ту овард ёдат мекунам.
  Дарди ишкат мард буду кисматат номард буд,
  Ман ба касди кисмати номард ёдат мекунам.
 • ****************************************************
 • Мусофири дилам шуд пора-пора.
  Ба таFдири азол созам чи кора.
  Надорам рухсати наздат биёям,
  Ки боз бинам чамолатро дубора.
 • *****************************************************
 • Туро ман дуст медорам.
  Ба дидори ту ман зорам.
  Зи ишки ту ало чон,
  Зи дида ашк меборад.
 • **************************************************
 • ОМИНА  биёву чони ман бош. 
  Гули лола сари девори ман бош.
  Ба гайри ту дигар чоне надорам.
  Яке бошу каму бисёри ман бош.
 • ****************************************************
 • Нишастам гушайе танххо.
  Туро барёд меорам.
  Чу як aфсонаи зебо,
  Туро барёд меорам.
  Чу бинам чашми хуморад.
  Чу бинам рухи зебояд.
  Чу бинам хандаи ёрам.
  Аз ту худо дурам кард.
  Бадуриад мачбурам кард.
  Пайи дидори ту хастам.
  Токай бубинам рухи зебоят.
 • ****************************************************
 • Имруз шохи анчумани дилбарон якест.
  Дилбар агар хазорон бувад дил бар он якест.
  Ман бахри он яке дилу дин додаам ба бод
  Айбам макун ки хосили харду чахон якест.
 • ******************************************************
 • Ду дидaам дар рахат поянда гаштаст,
  Ду дастам бар дуо бардошта гаштаст.
  Ду поям бе танам суят шитобад,
  Дилам андар фироқат ашк борад.
 • *****************************************************
 • Хумори хандаат ояд шабу руз,
  Дилам бечоратар гардад руз аз руз.
  Дилам хохад садои ширини ту,
  Ду чашмам зори рухсори гули ту,
  Гуло то кай намеойи ба пешам,
  Ман аз дурии ту бишкаста гаштам.
  Дило! Ҷоно! биё наздам биё тез!
  Ки ман сабре надорам то хазонрез
 • ****************************************************
 • Шабе аз сузи дил гуфтам каламро
  Биё тахлил кун дарди диламро
  Калам гуфто: Бирав бечора ошик
  Надорам токати ин гуна Fамро
 • ***************************************************
 • Сари ман бесару сомони ишк аст
  Ду дастам дар бари домони ишк аст
  Чу пурси катрахои дидаамро
  Бигуям хар яке борони ишк аст.
 • *************************************************
 • Хайфи умри гулбаринам бе туву танхо гузашт
  Охи ман монанди ханчар аз дили шабхо гузашт
  Дар миёни пардаи шаб, ман дар оFуши дигар
  Ки дилам уро намехохад, ба хасратхо гузашт
 • *****************************************************
 • Ошик машав, ошик машав, эй зан ба марди рахгузар
  У шишаи дил бишканад, бо як сухан бо як назар
  Хонад ба гушат киссахо, афсун кунад бо бусахо
  Орад дилатро Fуссахо, аз ин бало гу алхазар!
 • *********************************************************
 • Биёву хамнишинам шав, биё боре, ки мемирам,
  Биёву даст сари ман мон, ки аз мехрат даво гирам.
  ...........................................................................
   Биё эй кавкаби шабхо, ба Юсуф  нури дил бахшо, 
  Биё ки токатам ток шуд, вагарна аз ту дилгирам!
 • *************************************************************
 • Ишк дар дил шуълаи субхи саъодат будааст ,
  Ошики эхсоси бахшишхои кисмат будааст.
  Дар чавони ишк буду давлати дунё набуд,
  Ин хама бедавлатихо хуб давлат будааст.
 • **********************************************************
 • дило пеши касе биншин,ки у аз дил хабар дорад.
  ба зери он дарахте рав,ки у гулхои тар дорад.
  дар ин бозори атторон мавр харсу чу бекорон,
  ба дукони касе биншин,ки дар дукон шакар дорад.
 • ************************************************************
 • бар сарам гар санг ояд дуст медорам туро.
  зиндагони гар танг ояд дуст медорам туро.
  зиндагони ранч дорад ранчхои бешумор,
  бо хазорон ранч ояд дуст медорам.
 • ************************************************************
 • гул миёни сабзазорон чун рухи тобанда аст.
  булбуле андар канораш ошики дилдода аст.
  ин маконест чун бихишти гум шуда руйи замин,
  аз садои сузу сози ошикон поянда аст.
  гар ту хохи зист кардан дар чунин манзил мудом.
  дон азоби ошикиат мушкилу сузанда аст.
  чун хаёли мешави ту ёд аз дилбар бикун,
  ошики мисли хаёлест бо хаёлат зинда аст.
  аз садои аввали ишк хотират гардида шод.
  в-аз садои охиринаш калби ту тарканда аст.
  боги ишк гар форам аст бо ин хама гамхои худ,
  ин хама гамхои форам хотироти банда аст.
 • *****************************************************************
 • чу ёдат мекунам бемор мегардам.
 • агар дар хоб бинам бедор мегардам.
 • зи ишкат гаштаам лайлии танхо.
 • биё бубин холам эй ёри бепарво.55
 • *******************************************************
 • ЗИ ИШКИ худ чудо карди маро ту.
 • ба гамхо ошно карди маро ту.
 • бирафтиву аз олам босад орзу.
 • ба ёди худ адо карди маро ту
 • ******************************************************
 • бахорамро хазон кардию рафти.
 • диламро хунчакон кардию рафти.
 • барояд гиряхо дорам шабу руз.
 • сарамро бесоябон кардию рафти.
 • *****************************************************
 • Дар дили худ хаваси хуфта манам,
  Ишки покизаи бинхуфта манам .
  Дар лаби боди сабо нарму махин,
  Рози деринаи ногуфта манам,
 • ***************************************************
 • Гул додан аз ман.
  Буидан аз ту.
  Лаб додан аз ман.
  Бусидан аз ту.
 • ************************************************
 • Бусахои ёр хушкит дар лабонам бок нест
  Сабз гардад боз рузе бусахои дигаре
  Зиндаги бо созхояш боз сузхое дар багал
  Аз балое бигзарам ояд балои дигаре
 • ************************************************
 • Дар чавони ишк мезебад ба кас
  Ишк бар ошик мезебад факат
  Ишк гуфта зуд бар кас дил мадихед
  Чун ки ишки пок мезебад ба кас
 • ************************************************
 • гули бишкуфтаи болои сина,
  паи он бусахои динагина.
  маро бар олами ишку хавасхо,
  баранд кунъияву мисру мадина.
 • ***********************************************
 • як даста гули сафед дар чар дидам,
  монанди ту ёри бовафо кам дидам.
  аз тахти дилат даромадам санчидам,
  ту ёри дигар доштиву ман фахмидам.
 • ***********************************************
 • Як коса шароб бошаду бошем ману ту,
  Ту аз лаби коса нушиву ман аз лаби ту.

  ***

  Ману ту гули як бог бошем,
  Шабона лаб ба лаб дар хоб бошем.
 • ***************************************************
 • Гуфти биё,ман омадам,танхо чаро мемониам
  Боре,ки худ хондй маро,аз бахри чи мерониам
  Чое нарафтам аз барат,дасти ману домони ту
  Ман кудаки ишки туам,бехуда мегирёниам
  Аз дурхои дури дур, атри туро буйидаам
  Масти хузурат гаштаам,эй хамдили пинхониам
  Дар кучахои «Качровутат» гах гох агар бинй маро
  Бегонаам дигар магу,як точикам,дехотиам.
 • ******************************************************
 • Эй бегам, эй азиз, холо кучои Ту?
  Хун мешавад дилам хар дам барои Ту.
  Эй он ки рафтаи аз ман ба киссахо,
  Гум кардаам дарег, ман изи пои Ту.
  Дар хобхои шаб мебинамат гахе,
  Бедор мешавам,аз ҳой-ҳои Ту.
  Ман дар Ту гум шудам,ё гум намудамат,
  Ту мотами манй, ё ман азои Ту?
  Ман аз Ту рафтаам, аммо Ту бо манй,
  Дар шеърхои ман харфу хичои Ту.
  Эй кош мешудй чун сехру чодуе,
  Дар қоб мешудам як дам ба чои Ту!
 • ****************************************************
 • Ду зулфи туро ман ғазал мекунам
  Туро бо ғазал дар бағал мекунам
  Ду чашми чу ҳавзи зулоли туро
  Ба иксири буса асал мекунам
  Лабонат қасида ба девони шеър
  Ки тақлиди Шайхи ачал мекунам
  Дар оғуши ту паноҳ мебарам -
  Ба ҳарфи нигоҳат амал мекунам.
 • ****************************************************
 • Ишқе даруни синаи ман роҳ меравад
  Ғаввоси руди дил суи моҳ меравад
  Ман дар вучуди худ бедор мешавам, бубин
  Аз ман мане ба суи дилам роҳ меравад
  Ин ринди бодахор бишкаста чому кузаҳо
  Аз майкада ба суи хонақоҳ меравад
  Оҳаш зи сина мебарад бори надоматаш
  Сангинтар аз куҳе ин парри коҳ меравад
  Сад бор туба кардаву бишкаста борҳо
  Акнун пайи ислоҳи иштибоҳ меравад
 • ******************************************************
 • Ёди он шаб, ки будам маст дар огуши шумо
  Бусахо гарм рабуда зи лаби нуши шумо
  Ончунон танг дар оғуши шумо хуфта будам
  Карда ин зиндагиро муфт фаромуши шумо
  Ҳар замон олами дигар бари ман во мекард
  Дар дили шаб ба масал дидаи нимпуши шумо
  Мори бозуи шумо дар тани ман мепечид
  Гашта афсун ба афсонаи ман гуши шумо
  Хотирам чамъ буд аз муи парешони шумо
  Дидаам пур шуда аз пайкари гулпуши шумо
 • ******************************************************
 • Эй чони ман, чони маро бетоб кун, бетоб кун,
  Дар руди эҳсосу чунун, ғарқоб кун, ғарқоб кун.
  Нуру зиёро барфишон бар тору пуди ҳастиам,
  Дар мулки тори синаам маҳтоб, кун, маҳтоб кун
  Аз олами бехобиҳо манро раҳо кун соате,
  Дар бистари оғуши худ дар хоб кун, дар хоб кун.
  Манро ки ҳастам ташначон, ҳам ташнадил, ҳам ташнаком,
  Аз шарбати лабҳои худ шодоб кун, шодоб кун.
  «Ман»ро бикуш дар ман ва худ, то ман ва ту як «мо» шавем,
  Моро фидои нашъаи ноёб кун, ноёб кун.
  Арчй ҳаё вочиб бувад дар маслаки дилдодагон,
  Як лаҳза тарки қолаби одоб кун, одоб кун.
 • ***********************************************************
 • Мерезад аз лабони ту бас нозанин газал
  Аз обшори муи ту то бар замин газал
  То сурхии лабони ту бар вожахо расид
  Аз харф – харфи вожа чакид ангубин газал
  Хайли нигохи ту аз лона пар кушуд
  Гофил аз он ки менигарад аз камин газал
  Мижгони чун синони ту в-абруи чун камон
  Нахчиргахе намудаанд ин сарзамин газал
  Сарви сихй, ки меравй чун кабки хушхиром
  Арзонй карда накхати хулди барин газал
  Ин вазну шеърукофия танхо бахона буд
  Зеботар аз ту нест, гул,зеботарин газал
 • **************************************************************
 • То ту ҳастиву ғазал ҳаст, ману ту ҳастем,
  Ишқро азму чадал ҳаст,ману ту ҳастем.
  То вафо ҳасту чафо ҳаст ва дар ин водй,
  Шеваи рузи азал ҳаст,ману ту ҳастем.
  То дар ин майкадаи ишқ зи шуру мастй,
  Бо туам қасди бағал ҳаст,ману ту ҳастем.
  То дар он бусагаҳи ҳамчу анори руят,
  Шаҳди ангуру асал ҳаст,ману ту ҳастем.
  То дар ин зистгаҳи булъачаби одамизод,
  Сояи теғи ачал ҳаст, ману ту ҳастем.
 • ***************************************************************
 • То ту ҳастиву ғазал ҳаст, ману ту ҳастем,
  Ишқро азму чадал ҳаст,ману ту ҳастем.
  То вафо ҳасту чафо ҳаст ва дар ин водй,
  Шеваи рузи азал ҳаст,ману ту ҳастем.
  То дар ин майкадаи ишқ зи шуру мастй,
  Бо туам қасди бағал ҳаст,ману ту ҳастем.
  То дар он бусагаҳи ҳамчу анори руят,
  Шаҳди ангуру асал ҳаст,ману ту ҳастем.
  То дар ин зистгаҳи булъачаби одамизод,
  Сояи теғи ачал ҳаст, ману ту ҳастем.
 • **************************************************************
 • Девонаам, девонаам, имшаб чу шабхои дигар
  Аз хештан бегонаам, имшаб чу шабхои дигар.
  Хачри рухи зебонигор, манро намуда бодахор,
  Лабрез бин паймонаам, имшаб чу шабхои дигар.
  Чун бода махмурам кунад, аз хештан дурам кунад,
  Дар олами афсонаам, имшаб чу шабхои дигар.
  Ман бодаро масти дихам хар бударо хасти дихам,
  Гуи ки ман фарзонаам,имшаб чу шабхои дигар.
  Мургони хасти масти ман, афтода андар шасти ман,
  Хам обаму хам донаам, имшаб чу шабхои дигар.
  Ман майкашонро май дихам, хам нолахо бар най дихам,
  Масчидаму бутхонаам, имшаб чу шабхои дигар.
  Хохам, ки суи у равам, аз чокарони у шавам,
   Дар по вале завлонаам, имшаб чу шабхои дигар,
 • ******************************************************************
 • Эй бегам, эй азиз, холо кучои Ту?
  Хун мешавад дилам хар дам барои Ту.
  Эй он ки рафтаи аз ман ба киссахо,
  Гум кардаам дарег, ман изи пои Ту.
  Дар хобхои шаб мебинамат гахе,
  Бедор мешавам,аз ҳой-ҳои Ту.
  Ман дар Ту гум шудам,ё гум намудамат,
  Ту мотами манй, ё ман азои Ту?
  Ман аз Ту рафтаам, аммо Ту бо манй,
  Дар шеърхои ман харфу хичои Ту.
  Эй кош мешудй чун сехру чодуе,
  Дар қоб мешудам як дам ба чои Ту!
 • ****************************************************************
 • Ёрон ҳама чо, вале Ватан дар як чост,
  Хар санги Ватан мисоли ҳайкал зебост,
  Олам ҳама чо азиз, лекин бар ман
  Модар яктост, Точикистон яктост.
 • ************************************************************
 • дуст дорам ба худ ояндаро,
  дуст дорам ба худ зебандаро.
  дуст медорам туро аз тахти дил,
  чун ки ту хам дуст медори маро.
 • **********************************************************
 • Зи офтобу мохтоб нур мехохам
 • Зи Лайливу Мажнун ишк мехохам
 • Зи дунёи бевафо вафо мехохам
 • Зи лаъли лабони ту буса мехохам...
 • *********************************************************
 • Туро имшаб азизам хоб дидам,
  Ба пеши чашм сероб дидам.
  Кушодам чашм дидам оби дида,
  Ба чои ту факат махтоб дидам.
 • ***********************************************************
 • Любить и быть любимым,
  Всю жизнь - день ото дня,
  И значит быть счастливым
  - Вот смысл бытия!

  -------------------------------

  Этот кто-то тебя знает,
  Тебя любит и страдает,
  Он страдает очень сильно,
  Ясно кто он - это видно.
  ----------------

  Каждой ночью я мечтаю,
  Вспоминая лишь тебя.
  Сколько мыслей, столько точек
  В синем небе ставлю я.
  --------------
  А ещё, когда стемнеет,
  В чистом небе не спеша,
  Вспыхнут миллионы точек -
  Это мысли про тебя.
  ---------------
  А бывает - в небе тучи,
  Бесконечный дождь, гроза.
  Так же вот, но только громче
  Сердце плачет без тебя.
  ---------------Видишь, в небе солнце светит,
  Ослепляя всем глаза?
  Точно также, только ярче
  Горит в душе любов.

  ---------------
  В моих мечтах
  Лишь только ты.
  Я вижу сны
  И вновь в них ты
  Ты ангел моя,
  Невиданной красы.
  Я сам не свой от этой красоты!
 • *****************************************************
 • Что из того, что ты уже любила,
  Кому-то, вспыхнув, отворяла дверь.
  Все это до меня когда-то было,
  Когда-то было в прошлом, не теперь.

  Мы словно жизнью зажили второю,
  Вторым дыханьем, песнею второй.
  Ты счастлива, тебе светло со мною,
  Как мне тепло и радостно с тобой.

  Но почему же все-таки бывает,
  Что незаметно, изредка, тайком
  Вдруг словно тень на сердце набегает
  И остро-остро колет холодком...

  О нет, я превосходно понимаю,
  Что ты со мною встретилась, любя.
  И все-таки я где-то ощущаю,
  Что, может быть, порою открываю
  То, что уже открыто для тебя.

  То вдруг умело галстук мне завяжешь,
  Уверенной ли шуткой рассмешишь.
  Намеком ли без слов о чем-то скажешь
  Иль кулинарным чудом удивишь.

  Да, это мне и дорого и мило,
  И все-таки покажется порой,
  Что все это уже, наверно, было,
  Почти вот так же, только не со мной,

  А как душа порой кричать готова,
  Когда в минуту ласки, как во сне,
  Ты вдруг шепнешь мне трепетное слово,
  Которое лишь мне, быть может, ново,
  Но прежде было сказано не мне.

  Вот так же точно, может быть, порою
  Нет-нет и твой вдруг потемнеет взгляд,
  Хоть ясно, что и я перед тобою
  Ни в чем былом отнюдь не виноват.

  Когда любовь врывается вторая
  В наш мир, горя, кружа и торопя,
  Мы в ней не только радость открываем,
  Мы все-таки в ней что-то повторяем,
  Порой скрывая это от себя.

  И даже говорим себе нередко,
  Что первая была не так сильна,
  И зелена, как тоненькая ветка,
  И чуть наивна, и чуть-чуть смешна.

  И целый век себе не признаемся,
  Что, повстречавшись с новою, другой,
  Какой-то частью все же остаемся
  С ней, самой первой, чистой и смешной!

  Двух равных песен в мире не бывает,
  И сколько б звезд ни поманило вновь,
  Но лишь одна волшебством обладает.
  И, как ни хороша порой вторая,
  Все ж берегите первую любовь!
 • ******************************************************
 • Азизи ман биё беморам имшаб
  Ситора дар само мешморам имшаб.
  Ман ки мурдам зи гам парво надори.
  Туро ман бар худо меспорам имшаб.

  ************************

  Туро бар сина чо кардам ба чонам ошно кардам.
  Маро аз худ бадар карди худо хофиз.
  Ало ай рахнамои дил маро афканда пой бар гил.
  Рахи худро дигар карди худо хофиз.

  **************************

  тарки ёри кардиву ман хамчунон ёрам туро.
  Душмани чониву аз чон дусттар дорам туро.
  гар ба сад хори чафо озурда сози хотирам.
  Хотири нозук ба барги гул наёзорам туро.

  *******************************
  То ту ба додам мерасй, оxам ба кайвон мерасад,
  То ту ба kадрам мерасй, умрам ба поён мерасад.
  То ёри роxам мешавй, аз роx берун мешавам,
  То мушкил осон мекунй, сад марги осон мерасад.
  То ёд меорй зи ман, бе ёд меафтам зи дард,
  ******************************
  МУБОРАК ДОРАМ АКДИ НИКОХАТ.
  МУБОРАК ДИЛБАРИ ЗЕБОИ МОХАТ.
  МУХАББАТ ГАР ГУНАХ БОШАД АЗИЗАМ.
  МУБОРАК БОШАД ИН РУЗИ ГУНОХАТ

  *********************************

  Пазмони туам, вале ту пазмони дигар.
  Курбони туам, вале ту курбони дигар.

  Чун ноз кунй, ба чону дил макбулам,
  Чонони манй, вале ту аз они дигар.

  Бо ёди ту шаб, руз ба фармони туам,
  Аммо ту чаро барои фармони дигар?

  *******************************

  Имшаби ман боз бе огуши ту,
  Андар огуши садокат мурд, мурд.
  Ишки ман човид бимонад, то абад,
  Мехри ту андар хиёнат мурд, мурд.
  *****************************
  Менависам бар китоби чашми ту.
  Бо каламхои нигохи гарми хеш.
  Бех зи чонам дусттар дорам туро,
  Мефишонам пеши поят калби реш.

  ***********************

  Дар оғӯшат бисӯзон оташи ман,
  Ба шарте синаат оташ бидорад.
  Магар дар синаат хоҳиши ҷонсӯз,
  Бароям ҳар чӣ хоҳам, он чӣ дорад?

  *****************************

  Ҳуруфи ишқро дар дафтари ғам,
  Паси ҳам чида-чида зор гирям.
  Намояд нақши руйи ёри саркаш,
  Қаламро баҳри ҳадя месупорам.

  *****************************

  Ҳалқа месозад миёнатро ба шавқ гар ёри ту,
  Ёд овар, ҳалқаҳои муйи ту дар гарданам.
  Гар бубахшй накҳате дар бистари у аз висол,
  Ёд овар, дар чудоиҳо ба фурқат мурданам.

  *******************************

  Бусаҳои ёр хушкид дар лабонам, бок нест,
  Сабз гардад боз рузе бусаҳои дигаре.
  Зиндагй бо созҳояш, сузҳое дар бағал,
  Аз балое бигзарам, ояд балои дигаре.

  **************************

  Чашм то барҳам задам, умрам зи сй бигзаштааст,
  Гарчй дидам лаззате як, даҳ азоб омад мудом.
  Боз ман навмед не, навмед шайтон асту бас,
  Роҳи хуршедам бипоям, рузҳо то пайки шом.

  *******************************

  Синаат болини ман буд, ин ки ин дам бе ман аст,
  Инакам, болини ёри дигарат шуд, бок нест.
  Боз поён мешавад ин шоми беболиниям,
  Чуз Худо дар ин чаҳон аз тухми Одам тоқ нест.
 • **************************************************************
 • Люблю, скучаю… Просто жду…
  Что ты придешь ко мне однажды,
  Храню в себе мечту свою…
  И берегу ее отважно.
  Храню любовь свою к тебе,
  Храню так бережно, надеясь
  Я знаю, ты придешь ко мне,
  Я жду, я просто в это верю.
  Пусть даже сотни лет пройдут,
  И мир разрушится внезапно…
  Я все равно тебя дождусь,
  Мне нет пути уже обратно…
  Весь смысл жизни - это ты…
  Тобой живу, дышу и брежу.
  Ты мой во сне и наяву
  Я знаю, я тебя увижу.
  Однажды дверь открою я,
  И ты стоишь передо мною…
  Ты скажешь: «Здравствуй, это я»…
  Наполнив жизнь мою любовью…
 • ****************************************************
 • Бо мехри ту бо ёди ту ман об мешавам
  Шабхо факат хамсухбати махтоб мешавам
  Дорам хавои диданат дорам намоши тоб
  Биншаста бо хаёли ту нотоб мешавам
 • ***************************************************
 • Бусаҳои ёр хушкид дар лабонам, бок нест,
  Сабз гардад боз рузе бусаҳои дигаре.
  Зиндагй бо созхояш, сузхое дар бағал,
  Аз балое бигзарам, ояд балои дигаре.
 • ****************************************************
 • Любьить тебя я вечно буду!
  Сегодня завтра и всегда!
  Минуты наши не забуду!
  Так не забудЬ и ты?
 • ***************************************************
 • Мы всегда ждем, пока кто-то сделает первый шаг.
  И это одна из причин, почему люди редко испытывают любовь,
  Они ждут, когда их сначала полюбит кто-то другой.
  Но это похоже на музыканта, который говорит:
  “Я буду играть музыку, только когда люди начнут танцевать”.
  Мы не идем к другим из-за страха быть отвергнутыми.
  Мы не говорим о своих чувствах из-за страха насмешки.
  Мы не доверяем себя другому человеку из-за страха потери…
  Подарок – это не подарок, если он дарится не бесплатно.
  А любовь – это не любовь, если она дается с условиями…
  Суть любви в способности видеть себя в других.
  Встреча двух людей подобна встрече двух химических элементов:
  Реакции может и не быть, но если она происходит – меняются оба.
  Люди часто одиноки, потому что они строят стены вместо мостов…!
  Давайте говорить о своих чувствах!!!!!!!!!!!!​!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!​!!!!!!!!!!
  Бог как я её люблю
  Она та, которую я ждал
  Она как отражения в зеркале
  Как упавшая капля дождя
  Та, которая сошла
  С небес на землю
  И сделала это всё ради меня
  Она прекрасна как Венера
  Она подобна лепестку
  Упавшего с небес на землю
  И я её очень люблю
  Тока для неё живёт моя душа
  Тока для неё сердце бьется
  Даже если я буду на небесах
  Я буду помогать ей, если быть честным
  Одно её слово может решить мою судьбу
  Если она скажет умереть
  Значит, я умру
  Открою, окошко ветер подует в лицо
  Он будет петь песни мне про неё
  И я шагну навстречу ветру
  Она останеца стоять
  А ночью белым ангелом
  Спущусь на землю
  И буду ходить её охранять
  Пройдут года
  Пройдут столетья
  Она умрет, умру и я
  Мы снова встретимся на небе
  Я подарю ей крылья и себя
 • **********************************************
 • Любовь любовь... истинная любовь не подвержена никаким измерениям силы. настоящая любовь - ето одно целое чувство, которое не может быть сильней или слабей. кода пара спорит, или даже просто гаварят, "я люблю тебя сильней, нет я тебя люблю сильней" ето уже не любовь, а сильное вличение, которое они представляют себе как любовь. не может быть первой любви, второй, третьей и тд. она одна. возможно што она существует для каждого своя, но не каждому позволяют её обрести, ибо он какими либо сваими поступками етого не заслужил(-а)... влюблённые. для тех кто по настоящему любит все проблемы котроые случаюца ето лишь поверхностно, главное дорожить своим любимым человеком, и быть всегда рядом. ведь благодаря той моральной поддержке, можно даже сказать силе, которую влюблённые получают друг от друга, можно выдержать многие( да почти все ) испытания жизни. так шо для тех кто уже нашёл своего любимого, все проблемы лишь небольшие ямки на хорошей дороге жизни, по которой ведёт вас любовь... но ето для тех кто уже нашёл любимого человека. а представьте себе каково тому кто ешо не нашёл его?? если сильно страдают при небольшой разлуке два влюблённых нашедших себя, то как страдает тот, кто годами любит того единственного человека, который для него смысл жизни, а он даже не может к нему прикаснуться, поймать тот взгляд и ту улыбку, которая для него неистовая волна счастья... воть теперь задайтесь вопросом сами себе "настолько ли велики ВАШИ проблемы??" или ето всего лишь иллюзия такой большой проблемы, решение которой совсем простое...
 • **********************************************************
 • я пришел к мудрецу и спросил у него:
  "Что такое ЛЮБОВЬ?"-он с казал:"Ничего..."
  Но я знаю: написано множество книг-
  Вечность- пишут одни, а другие- что миг...
  То опалит огнём, то растает как снег...
  Что такое ЛЮБОВЬ???-"Это--всё,​ человек!!!"
  И тогда я взглянул ему прямо в лицо:
  "Как тебя мне понять? Ничего или всё???"
  Он сказал, улыбнувшись:"Ты сам дал ответ:
  НИЧЕГО или ВСЁ-------середины здесь нет!!!!!!!!
 • **************************************************************
 • Откуда, вдруг, ты появилась
  И так собою увлекла?
  Ответь мне, кто ты? Сделай милость,
  Скажи, где долго так была?

  Ты, словно фея с добрым взглядом
  Прелестна и мила собой.
  Мне так тепло, когда ты рядом
  И греет душу облик твой.

  Твои глаза, что плод запретный,
  Желая видеть, к ним стремлюсь.
  И наслаждаясь безответно,
  Поверь, я на тебя молюсь.

  Ты снова крылья подарила.
  Взлетая, несказанно рад.
  Со мною так однажды было,
  Но очень много лет назад.

  Твоя улыбка неземная
  Без слов о чём-то говорит
  И взору нежному внимая,
  Душа на твой огонь летит.

  И на взаимность не надеясь,
  Я ничего не попрошу.
  Твоим теплом чудесным греясь,
  Душе погреться разрешу.

  Но я покой твой не нарушу
  И знаю, ты не для меня.
  Прости, что согревает душу
  Мне фотография твоя
 • ****************************************************
 • Загадку женщины искал
  В стихах один поэт.
  Он прочитал две сотни книг,
  Не мог найти ответ.

  Он задавал один вопрос
  Всем встречным на пути:
  "Чем измеряется любовь,
  И где её найти?"

  Один сказал:
  "Цена любви - две тысячи монет,
  Карета, замок, много слуг
  И до утра обед".

  Другой сказал:
  "Любовь - игра,
  притворство и обман.
  Побольше лести говорить -
  Иметь успех у дам".

  И вот он встретил мудреца
  И новый был ответ:
  "Любовь - огонь одной свечи,
  Которой ярче нет.

  Из сказок, песен, детских снов
  Рождается огонь.
  От ласки, нежных добрых слов
  Рождается любовь.
 • ***************************************************
 • Ҳусни ту бо дилрабоӣ мекушад охир маро,
  Дарди ту бо худнамоӣ мекушад охир маро.

  Нест ғайри дурият дар толеи пешониям,
  Васли ту бо норавоӣ мекушад охир маро.

  То туро аз даст додам, даст бар сар мезанам,
  Ишқи ту бо норизоӣ мекушад охир маро.

  Ҳеҷ бокам нест аз чашми бади дилмурдагон,
  Чашми ту бо ошноӣ мекушад охир маро.

  Марги зебо буд гар пеши ту мемурдам, дареғ,
  Ошиқӣ андар ҷудоӣ мекушад охир маро.

  Ҳар худоҷӯе, ки буд, мемурд дар роҳи худо,
  Бехудӣ ё бехудоӣ мекушад охир маро.
 • ********************************************************
07.11.2011
Просмотров (12938)